Chao Ophat Nachampassak, a former Royal Lao Prince, passed away on February 16, 2015

2299
suabhmong-news-photo0264
Photo taken from an exclusive interviewed with Chao Ophat Nachampassat on 11/12/2011.

CHICAGO, IL (SHB) – Chao Ophat Nachampassak, a former Royal Lao Prince, passed away while visiting his family near Chicago, IL on February 16, 2015.

Click here to watch a Suab Hmong News video exclusive interviewed Chao Ophat Nachampassak on November 12, 2011.

Chao Ophat Nachampassak is a member of the former Royal Lao King Family that ruled Laos before the Lao Peoples’ Democratic Republic took over Laos in 1975.  He traveled with General Vang Pao and his family to promote democracy for the Lao people around the world.

Funeral service to honor him will be held on February 21, 2015 at:
Countryside Funeral Home
950 S. Bartlett Rd
Bartlett, IL 60103

Suab Hmong News will be covering the funeral service on February 21, 2015.

——————————
Cob Os Phaj-nab-cas-pas-xav uas yog ib tug tub ntawm qub huab tais nplog tsev neeg tau tas sim neej rau lub 2 hli ntuj tim 16 xyoo 2015 nyob ze ntawm nroog Chicago hauv xeev Illinois hauv teb chaws asmeslibkas.

Nyem ntawm no mus saib tau kev sib tham nrog Cob Os Phaj-nab-cas-pas-xav rau lub 11 hli tim 12 xyoo 2011 ua kev nco txog nws.

Yuav muab nws lub cev coj los ua nws li kab lig kev cai rau lub 2 hli ntuj hnub tim 21 xyoo 2015 nyob rau ntawm:

Countryside Funeral Homes
950 S. Bartlett Rd
Bartlett, IL 60103

Suab Hmoob Xov Xwm yuav mus muab xov xwm txog ntawm kev ua kab lig kev cai nyob rau lub 2 hli ntuj hnub tim 21 xyoo 2015.