Final 2013-14 Hmong New Year Celebration in the United States

2480
suabhmongnews-0000188

Hmong Report exclusive covered 2013-14 Hmong International New Year in Fresno, California included the opening ceremony of the statue of General Vang Pao and Suab Hmong News covered Hmong Wisconsin New Year, the last Hmong New Year Celebration in the MidWest of 2013.

Click here to watch the last 2013-14 Hmong New Year Celebration in the United States.

Xyoo laus dhau mus lawm xyoo tshiab tawm tuaj, thov kom ib tsoom phooj ywg sawv tsuas ntsib kev noj qab nyob zoo, xav tau yam twg kom tau raws li lub siab xav thiab lub siab tshaw.

Yog muaj lus dab tsis sau ntawv tau mus rau peb rau ntawm info@shrdo.com.

Tig mus saib peb Suab Hmoob Xov Xwm uas yog Suab Hmoob TV rau ntawm www.youtube.com/suabhmongradio.

Tig mus mloog tau Suab Hmoob Xov Tooj Cua uas yog Victor Vaj thiab Povlis kev sib tham los yog TalkShow rau ntawm
http://www.blogtalkradio.com/suabhmongradio

Yog koj muaj FaceBook, koj tig mus ntsib peb thiab saib txog xov xwm tshwm sim qhia txog nyob rau ntawm peb li FaceBook rau ntawm no https://www.facebook.com/suabhmong

Peb xav tias yuav ntsib koj thiab cov phooj ywg rau lub xyoo 2014 no nyob rau ntawm cov koob tsheej loj.  Nyob zoo xyoo tshiab 2014 rau sawv daws.