Ib txhia tib neeg nyob ntawm lub koom haum Hmoob tebchaws dag tias FBI txhom Richard Vamlwm Vaj

2331
SUABHMONG-2016-00062

SUAB HMONG NEWS (04/01/2016) – Tom qab lub 03/28/2016 uas Suab Hmong News tau tshaj tawm txog qhov xwm txheej ntawm tsoom hwv meskas FBI tau ntes Xeeb Xyooj uas yog tus tswv ntawm lub koom haum Hmoob Tebchaws nyob rau ntawm qhov chaws yav dav hlau hauv nroog Los Angeles hauv xeev California rau lub 03/24/2016, muaj coob tus tib neeg nyob rau ntawm lub koom haum Hmoob Tebchaws tau dag rau lawv tej zej tej zos tias cov xov xwm Suab Hmong News tau tshaj tawm ntawd yog dag xwb tsis muaj tseeb.  Tsoom hwv meskas yeej tsis ntes Xeeb Xyooj li.

Nyem ntawm no mus saib tau lus tshaj tawm los ntawm Richard Vamlwm Vaj txog qhov kev dag los ntawm ib feem tib neeg nyob rau ntawm lub koom haum Hmoob Tebchaws.

Txuas ntawv cov tib neeg no tau mus dag rau lawv tej zej tej zos thiab lawv tej txheeb ze hais tias tub ceev xwm FBI twb txhom tau Richard Vamlwm Vaj lawm vim yog Richard Vamlwm Vaj dag hais tias tsoom hwv meskas ntes Xeeb Xyooj.

Tshaj tawm rau cov Phooj ywg sawv daws tsis hais nyob rau qhov twg kom paub meej tias cov lus iab liam tias tub ceev FBI twb txhom tau Richard Vamlwm Vaj los ntawm feem neeg nyob rau ntawm lub koom haum Hmoob Tebchaws no yog dag xwb tsis muaj tseeb.

“Pab peb Hmoob tu siab txog peb Hmoob lub siab lim hiam ib leeg ua rau ib leeg ib txheej dhau rau ib txheej zoo li no.  Thaum zoo li no tsim nyog sawv daws yuav sib pab seb yuav ua li cas mus tso Xeeb Xyooj ho sawv daws tseem sib tog zoo li pab tsiaj thiab…”  Hais los ntawm Richard Vamlwm Vaj.

Qhov ntawm tsoom hwv meskas FBI txhom Xeeb Xyooj ntawd muaj tseeb.   Ntsoom hwv meskas FBI twb txhom Xeeb Xyooj lub lub 03/24/2016 lawm tab sis lawv tsis tau pub tag hro cov xov xwm tsis hais Hmoob thiab meskas nyob teb chaws meskas tso tawm ua ntej lub 03/28/2016.

Nyem ntawm no mus saib tau tsab ntawv kav foob tsoom hwv meskas FBI foob Xeeb Xyooj.  Daim ntawv kav foob no muaj nyob rau ntawm lub tsev hais plaub tug hu tias THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF MINNESOTA.  

Xeeb Xyooj rooj plaub tug no muaj tus case number 16-MJ-233 JJK. Yog nej xav paub tshaj no ntxiv, nej hu xov tooj mus nug tsoom hwv hais plaub tug rau no >>> nyem ntawm no <<<

Hauv qab no yog cov kab links txog ntawm cov xov xwm tsoom hwv meskas tau tshaj tawm nyob teb chaws meskas.

https://www.justice.gov/usao-mn/pr/man-charged-affinity-fraud-scheme-promised-hmong-homeland

http://www.twincities.com/2016/03/28/pitchman-who-promised-new-hmong-homeland-arrested-by-feds/

http://minnesota.cbslocal.com/2016/03/28/hmong-homeland-fraud/

http://bringmethenews.com/2016/03/29/man-charged-with-fraud-after-