Memory of Mee Vue, Mrs. Cher Pao Moua

2686
suabhmong-2015-v0001

SUAB HMONG NEWS – Mee Vue (Mim Vwj), Mrs. Cher Pao Moua, passed away on April 17, 2015.

a0CLICK HERE to watch Public Announcement from former Col. Moua Kao.

A Hmong Traditional Funeral Service will be held for Mee Vue from May 23 to 26, 2015 at
{sidebar id=11}
Legacy Funeral Home
225 Eaton St
St Paul, MN 55107

For more information, contact:
LTC. Muas Nkaub 651-757-5199
Dr. Xeev Xwm 714-719-8995
Maj. Dr. Nao Chao 612-384-3141

————————————–

Peb niam uas yog Mim Vwj, niam Col. Txawj Pov Muas, tau tso peb tsoom tub ki, tsoom neej tsoom tsav thiab tsoom Hmoob tseg rau hnub tim 17/04/2015 lawm.

Peb tsoom tub ki nrog rau cuab kwv tij yuav tahu peb niam los us kev ai dab qhuas rau lub 5 jli ntuj tim 23-26, 2015 rau nram lub tsev txias

Legacy Funeral Home
225 Eaton St
St Paul, MN 55107

Peb cuab kwv tij thiaj thov caw koj nrog rau koj cov thawj coj hauv koj lub koom txoos thiab tsoom pej xeem tuaj nrog peb hlub peb niam.

Peb tshwj ib lub caij nyoog hnub qhua txws hnubt 24 thaum 1 teev tav sum us txo rau 6 teev tsaus ntuj rau cov koom haum ntawm 18 xeev Hmoob thiab lwm cov koom thaum tuaj nrog peb hlub peb niam.

Yog koj cuab xeem tuaj tau thov hu rau tus tuav kom tswj Ntxoov Kaim Muas rau ntawm 651-246-8636 los yog 651-307-4840.

Cia siab hais tias koj norg rau tsoom pej xeem yuav tuaj pab peb hlub peb niam raws li lub caij yoog teev tseg saum toj no.

Col. Muas Xwm
LTC. Muas Nkaub, 651-757-5199
Dr. Xeev Xwm, 714-719-8996
Maj. Dr. Nom Choj, 612-384-3141
Ntxoov Nab, Thawj Xyoom Cuab
Mas Muas, Lwm Thawj Xyom Cuab

———————————————–