Nom Tuam Thoj passed away and a memory service will be held begins August 3, 2012 in Fresno, CA

12
suabhmong-news-00220


Tshaj Moo Tu Siab

Vam Xeeb Thoj, Nyiaj Txos Thoj, Txoov Yaj Thoj, Vaj Xob Thoj, Muas (Txooj Vaj) Thoj, Liaj Kim Thoj, thiab Txhiaj Yeeb Thoj thov tshaj tawm rau ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa, tsoom muam phauj yij laug, tsoom tub nyab ntxhais vauv, tsoom nom tsoom tswv, thiab ib tsoom phooj ywg sawv daws paub tias peb txiv los yog peb tij laug Nom Tuam Thoj uas yog Vam Xeeb Thoj thiab Nyiaj Txos Thoj nkawd txiv tau tas sim neej rau hnub tim 19 lub 7 hli xyoo 2012 nyob rau hauv lub zos Fresno, California no lawm. {sidebar id=1}

Thaum ub Nom Tuam Thoj yug rau lub zos Paj Qhas, moos Samneua, xeev Huam Phas teb chaws nplog. Thaum Nom Tuam Thoj tuaj txog lub teb chaws no, nws tau mus nyob tau ntau xyoo hauv lub zos Pomona thiab Rancho Cucamonga, sab hnub tuaj ntawm lub nroog Los Angeles. Tsis ntev los no, Nom Tuam Thoj thiab nws tsev neeg tau tshais los nyob rau hauv Fresno no lawm.

Peb yuav muab nws lub cev coj los ua lub pag lub xau rau hnub tim 3 mus txog hnub tim 6, lub 8hli ntuj, xyoo 2012 uas yuav los no nyob rau ntawm:

Ntxhoov Huas Vwj lub tsev txias

Faith Community Religious Facility
1495 N. Chestnut Ave. (South of Mckinley on Chestnut)
Fresno, CA 93703

Peb vam thiab cia siab hais tias nej sawv daws yuav qee nej lub caij nyoog tuaj xyuas peb txiv ua zaum kawg; tuaj pab txhawb peb tsev xyom cuab lub dag lub zog; tuaj nrog peb zov hnub zov hmo kom peb txiv tau ib lub zoo ntees. Nej tus txiaj ntsha peb yuav nqa, tus txiaj ntsig peb yuav ris. Peb thov ua nej sawv daws tsaug ntau ntau.

Yog koj muaj lus nug, hu tau rau:
Vam Xeeb Thoj ………………916-216-7394
Nyiaj Txos Thoj ………………559-840-9419
Vaj Xob Thoj …………………559-281-4440
Muas (Txooj Vaj) Thoj ….209-628-9282

——————–
The staffs of Suab Hmong Broadcasting send our condolences to the thao family.