Photos of Hmong rally at the Federal building in St. Paul, MN to call for justice for Seng Xiong

9855
Hmong rally at the Federal building in St. Paul, MN to call for justice for Seng Xiong 04/26/2017

SUAB HMONG NEWS (04/26/2017) – Hmong rally at the federal building in St. Paul, MN to call for justice for Seng Xiong on April 26, 2017.

Seng Xiong was arrested on March 22, 2016 and he is waiting to be sentencing.

Below are photos taking from Kangyee Vang, News Correspondent for Suab Hmong News.

Stay tune for Suab Hmong News coverage coming up.

Hauv qab no yog duab yees los ntawm kev tawm tsam quag hu kom muaj kev ncaj ncees rau Xeeb Xyooj uas yog tus thawj ntawm Hmoob Tebchaws tau raug txhom lub 03/22/2016.  Tam sim no nws tseem nyob tsev laj cuj tos phuam lub txim rau nws.