Son of Hmong couple killed by Dan Popp is missing

4992
Son of Hmong couple killed by Dan Popp is missing

SUAB HMONG NEWS (02/03/2018) — Alexander Vue, 18, last seen mon Monday noon at James Madison Academic Campus.

If you have any information, contact Milwaukee Police Department at 414-935-7243 or call Kou Xiong at 414-793-8943.

————————

Alexander Vwj uas yog tus tub hlob ntawm nkawd niam txiv Hmoob raug tua tuag los ntawm tus meskas tawv dawb Dan Popp tau ploj lawm. Hnub neeg pom nws yog lub 01/29/2018 thaum tav su xwb. Txij hnub ntawv los txog rau ziag no tsis paub tias nws mus rau qhov twg lawm.

Yog nej leej twg paub, hu xov tooj qhia rau tub ceev xwm nyob rau nroog Milwaukee rau ntawm 414-935-7243 los yog hu rau Kub Xyooj rau ntawm 414-793-8943.