Suab Hmong News exclusive covered the funeral service for May Song Vang, Mrs. General Vang Pao

2076
suabhmong-news-00882

Richard Wanglue Vang, News Anchor and Executive Producer for Suab Hmong Broadcasting, and Ted Vang, News Anchor for Hmong Report, reviewed and summarized the funeral service for May Song Vang, Mrs. General Vang Pao, taken place from August 23 to 26, 2013 at Fresno Fairgrounds, Fresno, CA.

Click here to watch Suab Hmong News exclusive covered the funeral service for May Song Vang, Mrs. General Vang Pao.

Stay tune for more episodes exclusive of the funeral service for May Song Vang covered by Suab Hmong Broadcasting and Hmong Report.

—————–
Cov niam txiv kwv tij neej tsam uas mus koom tsis tau lub ntees rau Maiv Ntxhoo Vaj uas yog niam Nais Phoos Vaj Pov, nej tig los saib qhov xov xwm muab los ntawm Suab Hmoob thiab Hmoob Report uas yog Richard Vamlwm Vaj, tus tswj thiab tus tub hais xov xwm rau Suab Hmoob thiab Thej Vaj, tus tub hais xov xwm rau Hmoob Report, kev sib tham txog rau ntawm lub ntees thiab coj nej mus saib lub ntees.

Nyem ntawm no mus saib tau Suab Hmoob Xov Xwm txog ntawm lub ntees rau Maiv Ntxoo Vaj uas yog niam Nais Phoos Vaj Pov.

Peb Suab Hmoob Xov Xwm tseem yuav tso tawm ua ntu zus txog ntawm lub ntees rau sawv daws tau saib ntxiv mus thiab.