The body pulled from the Fox River identified as Doua Lor, 55

5554
The body pulled from the Fox River on Monday, June 19, 2017 was identified by the Green Bay Police Department on Wednesday, June 21, 2017, as Doua Lor, 55.

SUAB HMONG NEWS (06/21/2017) – The body pulled from the Fox River on Monday, June 19, 2017 was identified by the Green Bay Police Department on Wednesday, June 21, 2017, as Doua Lor, 55.

Doua Lor was last seen on June 11, 2017 on the City’s West side.

Doua Lor’s body was found in the middle of the river just north of the Mason Street bridge.

Police are continuing their investigation.

————

Tus neeg lub cev poob deg uas tub ceev xwm nyob lub nroog Green Bay muab tau rau lub 6 hli ntuj hnub tim 19 xyoo 2017 no tub ceev xwm tau tshaj tawm tias yog Nruas Lauj muaj 55 xyoo uas tau ploj rau lub 06 hli ntuj hnub tim 11 xyoo 2017 no.

Tib neeg tau pom Nruas Lauj zaum kawg rau lub 06/11/2017 nyob rau sab hnub poob ntawm nroog Green Bay xeev Wisconsin.

Nruas Lauj lub cev tau yos tau nyob rau ntawm nruab nrab ntawm tus dej hu tias Fox River ze rau sab qaum teb ntawm tus choj Mason Street.

Tub ceev xwm tseem tab tom tshawb fawb ntxiv seb puas muaj lwm ham los cuam tshuam rau qhov nws tau tas sim neej zaum no.