2017-18 Hmong New Year Celebration in Laos

6823
The 2017-18 Hmong New Year Celebration in Laos will begin November 18, 2017.

SUAB HMONG NEWS (10/13/2017) — The 2017-18 Hmong New Year Celebration in Laos will begin November 18, 2017. The following are the events we know so far.

In Xiengkhouang begins November 18, 2017:
11/18/2017 start at 5:00 P.M. will be a ceremony to send the old year based on the Hmong Culture.
11/19/2017 start at 5:00 A.M. will be a ceremony to kick off the 2018 New Year at the same location.
11/21/2017 start at 8:00 A.M. all programs will be started included soccer competition and concerts.

In Vientiane begins November 22 – 29, 2017; Event will included many activities with entertainment.

In Bokeo begins December 18 – 22, 2017; Event will included many activities with entertainment.

We will update other Hmong New Year celebration in Laos as we know on this page.

—————————
Hmoob nyob teb chaws los tsuas yuav noj peb caug rau xyoo 2017 txuas rau 2018 pib lub 11 hli ntuj hnub tim 18 xyoo 2017 mus. Nram qab no yog cov peb paub nyob rau lub sij hawm no.

Nyob rau Xeev Qhuam yuav pib lub 11 hli ntuj hnub tim 18 xyoo 2017 mus.

Nyob rau Vias Cas yuav pib lub 11 hli ntuj hnub tim 22 mus txog rau 29 xyoo 2017.

Nyob rau Npauj kiab (Bokeo) yuav pi blub 12 hli ntuj hnub tim 18 txog rau 22 xyoo 2017.

Peb mam li sau ntxiv lwm lub peb caug rau ntawm no thaum peb paub. Yog nej leej twg paub ho sau ntawv mus qhia peb mam li muab ntxiv rau ntawm no kom sawv daws paub.