2017-18 Hmong New Year Celebration in Xiangkhouang, Laos

9259
The Sports and Cultural organization in the Xieng Kouang province, Laos announced the 2017-18 Hmong New Year Celebration to begins on November 18, 2017.

SUAB HMONG NEWS (08/28/2017) — The Sports and Cultural organization in the Xiangkhouang province, Laos announced the 2017-18 Hmong New Year Celebration to begins on November 18, 2017.

The 2017-18 Hmong New Year Celebration programs:

11/18/2017 start at 5:00 P.M. will be a ceremony to send the old year based on the Hmong Culture.

11/19/2017 start at 5:00 A.M. will be a ceremony to kick off the 2018 New Year at the same location.

11/21/2017 start at 8:00 A.M. all programs will be started included soccer competition and concerts.

————————

Muaj coob tus phooj ywg xav paub txog hais tias xyoo 2017-18 Hmoob nyob xeev khuam lub peb caug ne yuav pib rau thaum twg. Raws li tau tshaj tawm los ntawm lub koom haum tuav lom zem nyob rau lub xeev xeev khuam tau tshaj tawm tias lawv yuav pib Hmoob lub peb caug rau lub 11/18/2017 mus.

Cov kom tswj muaj raws li nram no:

11/18/2017 pib thaum 5 teev tsaus ntuj yuav muaj ib lub koob tsheej xa xyoo laus.

11/19/2017 pib thaum 5 teev sawv ntxov yuav muaj ib lub koob tsheej txais tos xyoo tshiab. Nyob rau ntawm thaj chaws qub.

11/21/2017 pib thaum 8 teev sawv ntxov txhua yam kev lom zem yuav pib xws li muaj sib tw ncaws pob thiab ntau yam nrog rau kev hu yas suab lom zem.