Lao authority captured the killer of a 14 years-old girl in Laos

19397
The killer identified as Seng Thao (Tsheej Thoj), 40 years-old, who is one of the uncle of the victim.

SUAB HMONG NEWS (05/22/2017) – May 6, 2017 at Pha Xang Village, Vientiane Province, a 14 years-old girl has been killed inside her home. The victim identified as Pa Na Yang (Paj Nag Yaj).

Lao authority captured the killer on May 7, 2017. The killer identified as Seng Thao (Tsheej Thoj), 40 years-old, who is one of the uncle of the victim.

Pa Na Yang left at home to look after the house by her parents while her parents were at their farm on May 6, 2017.

————
Tub ceev xwm nplog txhom tau tus neeg tua tus ntxhais muaj hnub nyoog 14 xyoo rau lub 05 hli ntuj hnub tim 7 xyoo 2017 no lawm. Tus neeg tua neeg no yog ib tug dab laug ntawm tus ntxhais tau raug tua.

Nyob rau lub 05/06/2017 tus ntxhais muaj lub npe hu tias Paj Nag Yaj raug tua tas sim neej nyob rau hauv nws lub tsev nyob rau lub zos Pham Xas xeev Vias Cas hauv teb chaws nplog.

Paj Nag Yaj niam thiab txiv tau tso nws zov tsev lub caij lawv mus ua teb rau lub 05/06/2017.