What is KuabCha tea and how it affects your health?

2847

Suab Hmong News and Hmong Report At 7 caught up with Kathy Yang, Vice President of KuabCha, at the United Hmong Council New Year in Fresno on December 29, 2010 and interviewed her for what is KuabCha and how it affects health.

Click here to watch Suab Hmong News and Hmong Report At 7 exclusive interviewed Kathy Yang on KuabCha tea.

If you would like Suab Hmong News to coverage your event, call 414-502-9979 or email us at suabhmongnews@yahoo.com.

————–
KuabCha tshuaj yej yog haus lawm puas pab tau rau koj kev noj nyob zoo thiab?  Suab Hmoob Xovxwm nrog rau Hmoob Report At 7 tau nrog Kathy Yaj yog tus lwm thawj coj rau sab kev muag KuabCha tshuaj yej rau lub 12 hli ntuj hnub tim 29 xyoo 2010 nyob rau ntawm Hmoob 18 Xeem lub peb caug nyob hauv nroog Fresno.

Nyem nod mus saib tau kev sib tham nrog rau Kathy Yaj.

Yog koj muaj xov xwm dab tsi xav kom Suab Hmoob Xovxwm tuaj yees duab tshaj tawm, koj hu tau tus xov tooj 414-502-9979 los yog sau ntawv rau ntawm suabhmongnews@yahoo.com.